• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3589
Zaslaných príspevkov: 100875
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. LARP

Larp 2011 pravidla

ciara
27.12.2010 | Branislav Šiftár
Povinné vybavení
 
Ochrana zraku, reflexní vesta, svítidlo, kostým
 

 Všetky vaše prípadné dotazy a pripomienky smerujte sem - http://stalker.scorpions.cz/forum3/viewtopic.php?f=17&t=4026
 
 
Pravidla hry
 
Organizace
  
1)    Hry se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let nebo po předchozí domluvě s organizátory osoba mladší 18 let s potvrzením od zákonného zástupce.
2)    Hráči jsou povinni řídit se zákony ČR a dbát na jejich dodržování, svým chováním zamezovat možnosti zranění či poškození majetku a těmto situacím předcházet.
3)    Organizátoři nezodpovídají za případná zranění či poškození majetku způsobená během hry. Každý z hráčů se účastní hry na vlastní zodpovědnost.
4)    Během hry je zakázáno požívat alkohol či jakékoliv omamné nebo návykové látky.
5)    Cvičná a nástřelná střelba je povolena pouze v prostoru vymezeném organizátory hry. Mimo tento prostor je střelba v nebojových zónách zakázaná.
6)    Je zakázáno nošení jiné než airsoftové zbraně a používání jiné než plastové munice ráže 6 nebo 8mm. Je zakázáno používat organizátory neschválené kontaktní zbraně.
7)    Je doporučena úsťová rychlost automatických ručních zbraní do 450 fps, automatických těžkých zbraní do 470 fps a odstřelovacích pušek do 500 fps. Organizátoři si vyhrazují právo vyzkoušet sílu zbraně na jejím majiteli.
8)    V herním prostoru je povinností každého hráče nosit předepsanou ochranu zraku, tj. brýle nebo masku určené a atestované pro airsoft. Za ochranu zraku se nepovažuje např. plynová maska nebo sluneční brýle.
9)    Pokud není organizátory dáno jinak, platí v herním prostoru zákaz používání pyrotechniky a dýmovnic.
10)Je zakázáno šplhat na stromy, do pater opuštěných objektů a do nepovolených sklepení objektů. V povolených sklepeních je třeba dbát zvýšené opatrnosti a do těchto prostor je zákaz vstupu bez zdroje světla, doporučená je ochrana hlavy.
11)Je zakázáno používat radiostanice, pracujících v nepovolených pásmech.
12)V případě zranění je hráč povinen tuto skutečnost ihned hlásit organizátorům.
13)     Je zakázána střelba na civilní osoby a na osoby označené reflexní vestou. Civilní osoba je považována za pohybující se anomálii, která zabíjí na dálku. Při spatření této anomálie musí hráč ihned z jejího dohledu, jinak je mrtev. Při výskytu většího počtu civilních osob je nutno ihned přerušit hru a ohlásit to organizátorům.
14)     Komunikace mezi mrtvými a hrajícími není povolena.
15)     Po ukončení hry pořadatel neručí za činnost účastníků.
16)     Porušení kteréhokoliv z těchto bodů může být potrestáno až vyloučením ze hry.
17)   Při registraci proběhne ověření hráčovy znalosti pravidel a kontrola kostýmu. Pokud hráč neprojde testem pravidel, nebude do hry vpuštěn. Pokud jeho kostým nebude odpovídat pravidlům, nebude do hry vpuštěn.
 
 
Zásahy a zbraně
 
1)      Je věcí cti každého hráče přiznat zásah.
2)      Zásahem je myšlen dotyk kuličky nebo kontaktní zbraně těla nebo výstroje hráče. Zásah odraženou kuličkou nebo zásah do zbraně je neplatný. U granátu platí zásah kuličkou či střepinou. Pokud byl granát vhozen do místnosti cca 5x5 m, jsou všechny osoby v místnosti mrtvé. Ve větší místnosti jsou všechny osoby dále než 10m od výbuchu zraněné.
3)      Zásah kuličkou spoluhráče je platným zásahem.
4)      Při prvním zásahu je hráč zraněný a hraje zranění podle toho, kam dostal zásah. Pokud byl před tím zraněný, nebo mu pravidla snižují počet zásahů, je mrtvý.
5)      Při smrti padá hráč na zem a hraje umírajícího a posléze mrtvého, dle místa zásahu. Po pěti minutách si obléká reflexní vestu a odchází na místo určené pro mrtvé hráče.
6)      Při zranění musí být do pěti minut ošetřen, jinak umírá. Zranění do končetin si může ošetřit sám, jinak musí být ošetřen jiným hráčem. Předpoklad pro ošetření je proškolení v polní nemocnici, kde po úspěšném zvládnutí dostane do PDA razítko medik.
7)      Zraněný hráč by měl být ošetřen bez prodlení. Z místa zásahu se nesmí přemístit bez pomoci. Hráč raněný do nohy nebo hrudi může být přenesen spoluhráčem, ale nesmí se na přenášení aktivně podílet. Hráč raněný do horních končetin může být z místa odveden. Zraněný, pokud se není schopen sám ošetřit, může pomoc přivolat voláním nebo vysílačkou.
8)      Zraněný může být „doražen“ plácnutím ruky nebo kontaktní zbraní. Střelba na zraněného z blízka je zakázána. Pokud byl zraněný „doražen“, nemůže být zajat.
9)      Zajat může být hráč zraněný nebo překvapený. Pokud je zajatý hráč zraněný, musí být ihned ošetřen. Překvapením hráče je myšleno přiblížení se na takovou vzdálenost, aby ho bylo možno zabít zbraní nablízko.
10)   Je zakázán jakýkoli kontaktní boj, vyjma náznaků podřezání, popřípadě stínových úderů kontaktní zbraní. Tyto útoky je nutné provádět na neoddiskutovatelnou vzdálenost.
11)   Hráči by měli „hrát“ zásahy a to až do jejich úplného vyléčení, př.: pajdání, používání zbraně druhou rukou atd. Hráč je i po ošetření obvazem zraněný! Vyléčen bude až u chirurga v polní nemocnici!
12)   Protivník může zraněného nebo mrtvého hráče „okrást“ o zcizitelné herní předměty.
13)   Je možné útočit na každou NPC postavu, která se v případě smrti chová dle scénáře.
14)   Ve hře jsou zbraně děleny do několika kategorií. Základní kategorie jsou kontaktní, manuální a automatické
15)   Ke každé střelné zbrani, kromě startovního manuálu, dostanete povolení. Tato kartička supluje zbraň. Tuto kartičku si musí každý připevnit na zbraň. V případě, že je vám kartička zcizena, je to jako byste přišli o zbraň a nemůžete ji nadále používat! Musíte si koupit nové povolení (zbraň).
 
 
Anomálie a artefakty
 
1)      Ve hře se vyskytuje 8 anomálií – Babí sliz, Pálivé chmýří, Pavučina, Elektra, Hořák, Masomlejnek,Trampolína a Tlak. Bližší popis podoby anomálií je na webu hry.
2)      Ve hře je 9 druhů artefaktů – Kapka, Skořepina, Ohnivá koule, Měsíční svit, Kamenný květ, Gravi, Slída, Máminy Korále a Krystal.
3)      Při fyzickém kontaktu s anomálií je hráč mrtvý. Pokud dojde k fyzickému kontaktu anomálie s jakýmkoliv předmětem, je předmět okamžitě zničen a nelze dále používat. Neviditelné anomálie představují IR detektory. Pokud se dostanete do jejich dosahu, anomálie vás usmrtila. O detekci těchto anomálií více v mechanismech hry.
4)      Zóny se zvýšenou Radioaktivitou jsou označeny cedulemi se znakem radioaktivity. Pokud hráč takovou ceduli uvidí, nachází se v zamořené oblasti a má 5 vteřin na to dostat se z dosahu, tzn., na vzdálenost 15 metrů od cedule. Pokud se před spatřením cedule pohyboval déle než 5 vteřin v jejím dosahu 15 metrů, je ozářen a musí vyhledat lékaře.
5)      Nemoc z ozáření – pokud se hráč nedostane v daném čase z dosahu radioaktivity, byl ozářen. Od této chvíle může nejrychleji chodit, potácí se, může používat pouze krátkou zbraň. Pokud není do 1 hodiny vyléčen, umírá.
6)      Podrobněji o artefaktech a záření v mechanismech hry.
 
 
Mutanti
 
1)      Ve hře je několik druhů mutantů – Zombie, Zombifikovaný stalker, Upír, Snork a Kontroler.
2)  Pokud se mutant fyzicky dotkne hráče poprvé, je hráč lehce zraněný, ale může pokračovat v boji. 
   Při druhém doteku je hráč zraněn a musí být ošetřen. Při třetím doteku je hráč mrtev.
3)      Pokud je hráč zasažen tenisovým míčem, znamená to, že byl ovládnut Kontrolorem. Hráč okamžitě znehybní a počká, až mu Kontroler sdělí, co má hráč dělat. Od té chvíle je hráč 20 minut pod vládou Kontrolera a musí plnit jeho příkazy. Po uplynutí těchto 20 min si hráč obléká reflexní vestu a jde do nejbližší spřátelené základny, pak se hned vrací do hry.
4)      Každý mutant má u sebe „kořist“.
 
 
Frakce
 
V Zóně je šest skupin, které se liší organizací, výbavou, úkoly atd. Jsou jimi Vojsko, Vědci, Děti Zóny, Freedoom, Čuma a Stalkeři. Jejich podrobnější popis je na webu v sekci frakce. Pokud se hráč zaregistruje do frakce, zůstává u ní napořád. Změna frakce je možná jedině herně, například zběhnutí, ale tuto skutečnost musí nahlásit organizátorům.
 
 
Úkoly
 
Úkoly hráči dostávají od NPC postav a každý zadaný úkol je hráči zapsán do PDA. Pokud hráč zemře, jsou mu na mrtvolišti všechny nedokončené úkoly zaškrtnuty jako nesplněné. Některé úkoly mohou být časově omezené, je proto lepší, má-li hráč hodinky. Úkol vždy vyplácí zadávající NPC.
 
 
Off zóny
 
Ve hře jsou tzv. „off zóny“. Jsou to místa, kde platí zákaz jakékoliv střelby nebo jiného boje. Během boje je zakázáno vstupovat do off zóny.
 
 
Bar
 
Bar je místo, kde se scházejí stalkeři ze všech koutů Zóny. Odpočívají zde, mohou si zde koupit jídlo a pití a také přijímat úkoly NPC. Bar je „off zóna“. V Baru je zákaz všech bojů, včetně kontaktních. V Baru probíhá hra pouze na verbální úrovni.
 
 
Peníze
 
Ve hře se platí herní měnou jménem „Zarjad“. Jedná se o bankovky v hodnotách 50, 100, 200, 500 a 1 000. Peníze může hráč získat plněním úkolů, prodejem artefaktů, apod.
 
 
Skrýše
 
Skrýše jsou místa, kde si někteří stalkeři kdysi ukryli své věci a mohou obsahovat téměř cokoliv… včetně pastí nastražených pravými majiteli.
 
 
Ošetření
 
K ošetření zraněného hráče slouží Obvazy. Obvaz může použít pouze Polní medik, tj. hráč, který projde výcvikem na medika u NPC Polní chirurg. Další možností pro zraněné hráče je Valproic. Zraněný hráč ho použije pozřením tabletky, poté má 30 minut na to, aby vyhledal ošetření, pokud do té doby nevyhledá ošetření, je zraněný. Po skončení účinků Valproicu nelze aplikovat další. Po použití Valproicu je hráč omezen stejnými účinky jako u nemoci z ozáření.
 
 
Antirady a vodka
 
Antirady prodlužují hráči čas na únik z radiací zamořených oblastí. Hráč použije antirad vystříknutím obsahu injekce a následujících 30 min bude mít 10 sec na útěk z radiace.
Vodka také slouží na obranu proti radiaci a to stejně jako antirad, ale kratší dobu než antirad – účinkuje 10 min. Je běžně k dostání v Baru, ale pozor, účinky vodky se nesčítají!
 
 
Přepravka na artefakty
 
Některé druhy artefaktů nelze bezpečně přenášet bez speciální přepravky.
 
 
Oblek SSP-99
 
Vědecký oblek SSP-99 chrání proti radioaktivnímu záření beta a pálivému chmýří, hráč ho však musí mít oblečený včetně respirátoru, aby plnil svou ochranou funkci. Při zásahu palnou zbraní je tento oblek trvale znehodnocen.
 
 
Vortex
 
Problémem obyvatel Zóny už nejsou pouze anomálie, radiace či mutanti, ale v poslední době i drogy. Droga známá jako „Vortex“ má euforické účinky, které ovšem nejsou zadarmo. Bez přístupu k droze propadají závislí různým abstinenčním příznakům – od naprosté netečnosti až po záchvaty hysterie a úzkosti. Podrobnější účinky Vortexu jsou v herních mechanismech.
 
 
Blowout
 
Blowout bude ohlášen několika po sobě vystřelenými světlicemi. Toto označuje zvýšené nebezpečí Blowoutu. Od této chvíle běží časovač 5 minut, kdy mají hráči čas na to, aby si našli úkryt před radiací. Úkryty jsou budovy označené značkami protiradiační kryt. Pozor! Časovač běží od první vystřelené světlice, proto neváhejte. Nevíte, jestli tu, co jste viděli, je ta první. I když by měly být dost viditelné. Nejdéle do pěti minut od vystřelení světlic může nastat Blowout. Kdo nebude v této době v krytu, je automaticky mrtev, bez možnosti oživení či vyléčení.
 
 
Toto je stručný soupis pravidel. Detailní popis funkcí hry, rozpis některých situací, které mohou nastat, najdete v „mechanismech hry“.
 
 
 Všetky vaše prípadné dotazy a pripomienky smerujte sem - http://stalker.scorpions.cz/forum3/viewtopic.php?f=17&t=4026