• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3589
Zaslaných príspevkov: 100875
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. LARP

Larp 2011 herní info

ciara
27.12.2010 |
Dátum akce: 1.7. - 6.7.2011
 
 Všetky vaše prípadné dotazy a pripomienky smerujte sem - http://stalker.scorpions.cz/forum3/viewtopic.php?f=17&t=4026
 

Registrace

 

Registrace probíhá v několika krocích. Jako první krok je přezkoušení z pravidel hry, kontrola kostýmu a povinného vybavení. Dále měření úsťové rychlosti zbraní a nakonec platba a nafasování startovního balíčku pro hru. Neprojdete-li některým z registračních kol, nebudete vpuštěni do hry.
  

Začátek hry

 

Hráči začínají s jednou manuální zbraní a padesáti náboji. Výjimkou jsou zkušení stalkeři (viz níže), kteří mohou začínat s krátkou manuální a automatickou ruční zbraní, nebo krátkou automatickou zbraní. Zvýhodněné automatické zbraně se nepočítají jako startovní nezcizitelné zbraně. Začátek hry je určen časem a do této doby mají hráči zakázaný samostatný pohyb po herním prostoru. Členové frakce se mohou odebrat do herního prostoru pod velením velitele ( NPC ) před začátkem hry a připravit si základnu. Na začátek hry se nemusí vracet na registrační místo, ovšem nesmí se vzdálit z prostoru své základny. Stalkeři začínají hru v Baru. Úderem stanovené hodiny začíná vlastní hra. Začátek není nijak oznamován, je dán pouze časem. Může být někdy zdůrazněn výstřelem šrapnelu nebo světlice. Není to však podmínka, pro začátek hry je důležitý čas.
 
 

Dělení hráčů

 

Hráče dělíme do několika skupin:
                * новичок (zelenáč)  - prvním rokem v Zóně
                * опытный (zkušený) - 2-3 roky v Zóně
                * ветеран (veterán) - 4 a více let v Zóně
Roky v Zóně jsou shodné s účastí ve hře. 1 hra = 1 rok
 

 

Rozdělení startovních zbraní podle zkušeností

 

Zelenáč – manuální zbraň
Zkušený – krátká automatická zbraň
Veterán – ruční automatická zbraň
Každý má právo na startovní manuál, zbraně navíc jsou bonusové a hráč o ně může během hry přijít. Každá kategorie si může vybrat ze zbraní všech kategorií pod sebou.

 

 

Zbraně a munice

 

Kategorie zbraní:

Zbraně se dělí na tři základní kategorie.

                * kontaktní

                * manuální

                * automatické

 
 

Kontaktní:

 

Všechny zbraně určené k boji na blízko. Úder takovouto zbraní se počítá jako zásah kuličkou. Za kontaktní zbraně v našem světě považujeme nože, sekyru, pracovní kladivo apod. Neakceptujeme meče, falloutovská silová kladiva nebo podobné zbraně.
 
 

Manuální:

 

Manuální zbraně rozdělujeme pouze na startovní a odstřelovací pušky. Odstřelovací pušky jsou všechny manuální zbraně, jejichž úsťová rychlost přesáhne 300 fps. Na tyto zbraně je potřeba kartička povolení – zbrojní pas. Dále jen ZP.
 
 

Automatické:

 

Automatické zbraně se dělí do těchto kategorií -
                * krátké ( plyn, AEP )
                * samopaly ( všechny běžné ruční zbraně )
                * kulomety
Na všechny automatické zbraně musí být ZP.
 
 

Zbrojní průkaz

 

ZP je kartička, kterou dostanete ke zbrani. ZP supluje zbraň, pokud není karta, zbraň nemůžete používat, ani mít u sebe. ZP si ihned po obdržení připevníte na zbraň. Kartičku vám může kdokoliv ukrást a dále s ní nakládat dle vlastních potřeb, tedy jako by ukradl skutečnou zbraň. ZP nelze ze zbraně ukrást, pokud ji majitel drží v ruce!
 
 

Munice

 

Munici zajišťuje organizátor a není povoleno používat nebo nosit do herního prostoru žádné vlastní střelivo. Střelivo se používá ICS a Guarder o ráži 0,2g - 0,23g - 0,25g -  0,28g - 0,30g - 0,36g - 0,43g -. Jiné střelivo se do Zóny nedováží.
Ke startovní zbrani hráč obdrží 50ks nábojů do zbraně.
 
 

Pyrotechnika

 

Pyrotechnika je povolena. Granáty musí splňovat „kostýmovou“ povinnost, tedy žádné obyčejné petardy. Ideální jsou sádrové granáty apod. Demoliční nálože je možné nakoupit pouze u NPC.
Výbušná pyrotechnika je povolena od 10:00h – 22:00h.
Dýmovnice jsou povolené po celou dobu akce, pouze v barvě bílé, do velikosti papírové armádní dýmovnice.
Počet pyrotechniky je dán frakčními pravidly.
Dýmovnice ostatních barev jsou povoleny pouze pro NPC a organizátory. Dýmovnice jiné než bílé barvy jsou jedovaté a pobyt v prostoru zamořeném takovým dýmem vyžaduje buď plynovou masku, nebo respirátor. Pokud zamořený prostor neopustíte a plynu se nadechnete, umíráte.
 
 

Anomálie

 

Dělí se na dva druhy. Na viditelné a neviditelné. Mezi viditelné anomálie patří např. Babí sliz, Pálivé chmýří apod. Zkrátka všechno, co máte šanci vidět na větší vzdálenost. Tyto anomálie jsou prezentovány herními předměty, kdy Sliz je skutečný sliz na zemi, nějaký gel, chmýří jsou nařezané proužky igelitu. Tyto anomálie jsou smrtící/zraňující při doteku. Detailní informace najdete na webu ve vědecké kategorii, kde je popis jednotlivých anomálií.
Druhou kategorií jsou neviditelné anomálie. Toto jsou anomálie nespatřitelné okem – gravitační pasti, masomlejnek apod. Tyto anomálie jsou prezentovány IR detektory. Pokud vstoupíte do prostoru detektoru a spustíte alarm, anomálie vás zabila. Alarm se po chvilce sám vypne, není tedy potřeby s ním jakkoli manipulovat, ani se k detektoru přibližovat.
 
 

Detekce anomálie 

Neviditelné anomálie lze detekovat pomocí matky na tkanici. Ovšem, protože čidla jsou IR a reagují pouze na teplo a nikoliv na pohyb, matka detektor nerozhouká. Používáte-li tedy matku a rozhoukáte detektor, tak v případě že:
                * matka je v kratší vzdálenosti od detektoru než vy
                * matka proletěla osou anomálie
nejste mrtví. Zůstane-li matka ležet v dosahu detektoru, musíte ji nechat na místě – nemůžete se k ní dostat, protože zůstala v anomálii. Viz obr. 1
 


V případě smrti o umístění anomálie nevíte, nesmíte její polohu nikomu sdělit, ani si jí zakreslit do mapy. V případě detekování matkou se vám anomálii podařilo nalézt a můžete její polohu sdělit ostatním.
 
 

Radiace 

 
Radiační zóny jsou vyznačeny cedulemi s terčem nebezpečného záření. Ve hře jsou dva druhy záření. Záření beta, které je prezentováno žlutou cedulí. K průchodu tímto zářením postačí lehký antiradiační oblek, nebo antiradiační injekce. Jedná se většinou o záření vyvolané Zónou.
Pokud se dostanete do takto označeného místa, máte 5 sekund na opuštění nebezpečné hranice. Hranice radioaktivity je 15m od každé cedule v kruhu. Pokud se vám nepodaří dostat se z radioaktivní oblasti včas, jste ozářen. Pobyt v zamořeném území delší než 20 sekund je smrt. Je potřeba si uvědomit, jak dlouho jste se pohyboval v okruhu dosahu záření před spatřením cedule. I tento čas se počítá! Viz obr. 2
 

Druhým zářením je záření gama. Toto záření je velmi nebezpečné. Ve hře je označeno oranžovou cedulí. K jeho průchodu je potřeba těžký protiradiační oblek. Injekce antiradu je v tomto případě neúčinná. Pokud se dostanete do účinků tohoto pole bez ochranného oděvu, platí stejná pravidla pro únik jako u záření beta, ovšem s tím rozdílem, že jste automaticky ozářen. Nestihnete-li ve stanovený čas pole opustit, jste mrtvý.
Toto záření může být v některých případech vyvoláno uměle, generátory. Pokud nějaký generátor objevíte a dostanete se k němu, můžete ho pomocí výbušnin zneškodnit. Po zneškodnění posbíráte cedule v okruhu 10m od generátoru. Cedule nevyhazujete! Při nejbližší příležitosti nahlaste tuto skutečnost organizátorům s určením místa na mapě.
 
 

Nemoc z ozáření 

 

Nemoc z ozáření se projevuje velikou slabostí, závratěmi a v některých případech i zvracením. V důsledku toho je hráč omezen v boji. Nemůže vyvolat boj. Je-li napaden, může se bránit pouze krátkou zbraní. Nemůže se bránit v boji na blízko. Musí být do jedné hodiny vyléčen, jinak umírá. Hrajte nemoc z ozáření dle svých možností.
 
 

Artefakty

 

Ne všechny artefakty lze brát do holé ruky. Některé vyžadují uchopení do speciálních kleští/rukavic, jiné jsou přenositelné pouze v ochranných přepravkách. Pečlivě si proto prostudujte popis artefaktů na webu. Radioaktivní a jinak nebezpečné artefakty jsou označeny ne spodní straně. Pokud takový artefakt vezmete do ruky, máta automaticky nemoc z ozáření.
Chovejte se k artefaktům šetrně, poškozené artefakty nevykupujeme a na jejich výrobě jsme strávili spoustu času s vymýšlením a tvorbou. Děkujeme.
 
 

Smrt, ošetření zranění, léčba a co potom

 

Ve hře může nastat několik situací, kdy se budete muset odebrat na místo určené pro věčný odpočinek.
* smrt následkem zranění
* smrt následkem ozáření a kontaktu s anomálií
Pokud nepodléháte nějaké úpravě pravidel, snesete dva zásahy střelnou zbraní, nebo jeden zásah kontaktní zbraní. Při prvním zásahu střelnou zbraní jste zraněn a hrajete raněného dle místa zásahu. Od tohoto okamžiku běží čas pěti minut, kdy máte šanci si zranění ošetřit. Zranění do končetin si může hráč ošetřit sám, pokud je zraněn do hrudníku, musí si přivolat pomoc a být ošetřen druhým hráčem. Zásah do hlavy je smrt. Je zakázáno úmyslně střílet na krk a hlavu! Předpokladem pro ošetření zranění je předchozí podstoupení výcviku v polní nemocnici a úspěšné složení zkoušky polního medika. Po složení zkoušky dostane hráč razítko do svého PDA a základní lékárničku. Zkoušky jsou zpoplatněné dle aktuálního herního ceníku.
Pokud hráč není ošetřen do stanoveného času pěti minut, v agónii umírá. Jako mrtvola zůstává ležet dalších pět minut, nebo do skončení právě probíhající přestřelky, pokud bude trvat déle než 5 minut. Toto pravidlo je proto, aby se nenarušovala scéna hry. Po skončení tohoto času si oblékne reflexní vestu a odchází do nemocnice, kde se nahlásí hlavnímu chirurgovi.
Obvázané zranění vám může ošetřit a obvazu vás zbavit pouze chirurg v polní nemocnici. V nemocnici podstoupíte operaci a poté strávíte nějaký čas na lůžku. Poté se můžete vrátit do hry opět jako zcela zdráv a bez zranění. Doba strávená na lůžku je závislá na vážnosti zranění, nepřesáhne však nikdy jednu hodinu. Cena operace je zpoplatněna dle aktuálního herního ceníku.
 
 

Nemoc z ozáření

 

Nadměrným pobytem v radiaci, nebo jinou příčinou můžete onemocnět nemocí z ozáření. V takovém případě je potřeba vyhledat lékaře v polní nemocnici. Jen on vás může této nemoci zbavit. Pokud nevyhledáte pomoc do jedné hodiny od ozáření, umřete na následky ozáření. Léčba nemoci trvá maximálně hodinu a je zpoplatněna dle aktuálního herního ceníku.
Pokud zahynete v anomálii, nebo následkem ozáření, či kvůli artefaktu, platí stejné pravidlo pro agónii. Poté se opět odeberete do nemocnice, kde hlavnímu chirurgovi nahlásíte příčinu vaší smrti.
 
 

Regenerace

 

* smrt následkem zranění
Při smrti následkem zranění se hráč odebere do polní nemocnice a nahlásí se hlavnímu chirurgovi. Ten mu zkontroluje PDA a odešle na místo určené pro regeneraci. Hráč má v tuto chvíli na výběr ze dvou možností.
1)      podstoupíte plnou regeneraci v délce 4 hodin a do hry se vrátíte s veškerým získaným vybavením jako stejná postava
2)      požádáte o zkrácení regenerace o polovinu. V tomto případě odevzdáte veškeré herní předměty, včetně peněz a zbraní. Zůstane vám pouze startovní manuální zbraň. V tomto případě se nepočítají žádné startovní bonusy „zkušeného stalkera“. Pokud máte někde v Zóně nějaké herní věci ukryté (peníze apod.) dojdete ve vestě i pro to! Ruší se vám i všechny frakční výhody, jako získané postavení a hodnost. Začínáte de facto jako nová postava. Necháváte si pouze své původní jméno a doklady.
* smrt následkem záření nebo anomálie
Odeberete se do polní nemocnice a nahlásíte se hlavnímu chirurgovi. Ten vám zkontroluje PDA. Nyní máte na výběr ze dvou možností.
1)      podstoupíte plnou regeneraci v délce 4 hodin a do hry se vrátíte s veškerým získaným vybavením jako stejná postava
2)      požádáte o zkrácení regenerace o polovinu. V tomto případě odevzdáte veškeré herní předměty, včetně peněz a zbraní. Zůstane vám pouze startovní manuální zbraň. V tomto případě se nepočítají žádné startovní bonusy „zkušeného stalkera“. Pokud máte někde v Zóně nějaké herní věci ukryté (peníze apod.) dojdete ve vestě i pro to! Ruší se vám i všechny frakční výhody, jako získané postavení a hodnost. Začínáte de facto jako nová postava. Necháváte si pouze své původní jméno a doklady.
V obou případech však odevzdáte všechny svoje věci, včetně nábojů, a necháte si pouze svou zbraň, dle vlastního výběru. Zbraň však musíte vlastnit a mít u sebe v okamžiku smrti. Vezmete-li si střelnou zbraň, dostanete 50 nábojů a odeberete se na místo své smrti, kde se budete v okruhu 50m pohybovat 1hodinu jako zombie stalker. Platí pro vás pravidla jako pro zombie, tato pravidla si můžete přečíst na webu, nebo přímo na místě v nemocnici. V nemocnici budete mít také možnost se namaskovat a zakrvácet. Každý zabitý hráč zkrátí vaši regeneraci o 10 minut, nejvíce však o hodinu. Jste-li jako zombie zabiti, tato šance pro vás končí.
 
 

Mutanti 

 

Ve hře je několik druhů mutantů. Každý druh má své vlastnosti co se týče rychlosti pohybu, způsobu boje a možnosti zabití. Setkání s některými druhy může být pro nezkušeného stalkera fatální. Sledujte proto zprávy a různé noticky, které se budou objevovat v RP sekci. Třeba odhalíte více. Nejen o mutantech. Některé frakce mohou o mutanty projevovat zájem a to nejen o jejich mrtvé kusy, ale třeba i o živého. Pokud takový úkol dostanete, je ideální nejdříve zjistit o daném druhu co nejvíce informací.
 
 

Frakce

 

Skupiny hráčů, které sdružuje stejný zájem, se nazývají frakce. Ve stalkerovi máme pět základních herních frakcí, která mají daná svá pravidla. Tato pravidla jsou známá pouze členům frakce. Každá z frakcí má své výhody i nevýhody. Není zakázáno, aby hráči zakládali své vlastní frakce. Pokud chtějí frakci registrovat u organizátorů jako herní, tedy oficiální frakci, měli by mít:
·         historii frakce ( ta by měla popisovat vznik a důvod vzniku frakce )
·         jasně danou organizaci ( cíl, kterého by chtěli dosáhnout )
·         jméno, logo a minimální počet 4 členové
·         nutnost velitele na flexibilním spojení ( ICQ, Skype )
Poté bude frakce oficiálně zařazena mezi herní frakce a může získat některé herní výhody. Nemusí to být vždy materiální, ale i informační. Mohou také dostávat speciální úkoly vymyšlené přímo pro ně a mohou být i zařazeni do scénáře jako součást příběhu. Takovým příkladem je třeba R.I.G.A.M., který se (nevědomky) stal součástí světa a bude zařazen na seznam oficiálních frakcí.
V případě hráčských frakcí probíhá přijetí do frakce pouze přes příslušného velitele frakce a veškeré aktivity si řídí sami hráči. Frakce se nestává takovou frakcí, jako jsou stávající, tedy s NPC velením a řízením od nás. Naopak. Velitel si může pro svou frakci vymýšlet dlouhodobé úkoly a po konzultaci s organizátory je zařadíme do herního systému. Takový úkol pak může frakce plnit i několik her, během (navíc) plnění ostatních úkolů, dostupných pro všechny hráče. Detaily pak budou probrány s příslušným velitelem.
 
 

Základny:

 

Základny se dělí na dva druhy. Na bojové a nebojové. Nebojové základny jsou off zóny a místa, kde je zakázán veškerý boj. Bojové základny jsou ležení frakcí a v těchto místech je boj povolen v plné míře. Nebojové základny jsou:
·         Bar 1000 RAD
·         Polní nemocnice
·         VML ( základna ruských vědců ), nezaměňovat s R.I.G.A.M.
Bojové základny jsou všechny ostatní základny.
 
 

Valproic (tableta proti smrti)

 

Nejčastější příčina smrti na bojišti je podle všeho nadměrná ztráta krve, kterou není možné v nejbližší době doplnit. Nejlepším řešením je samozřejmě okamžitá transfuze náhradní krve nebo alespoň napuštění raněného slaným roztokem. Problém je v tom, že na bojištích obvykle nejsou po ruce krevní banky, ani zásoby jiných vhodných kapalin. Tím zázračným přípravkem je inhibitor HDAC, čili kyselina valproová (valproic acid). Ta se obvykle používá k léčbě různých forem epilepsie nebo psychickým poruch, někdy i těžkých depresí. Mívá dobré výsledky, ale pacienti mohou trpět celou řadou vedlejších účinků, někdy i velmi závažných. Alamův tým zjistil, že kyselina valproová podaná při rozsáhlých zraněních vyřadí z činnosti enzym HDAC a tím ponechá v činnosti řadu důležitých procesů. To spolehlivě oddálí smrt.
Ve hře budou podávány jako vitamínové tablety. Po pozření tablety nemůže hráč zaútočit, může se však bránit krátkou zbraní. Nemůže se bránit útoku z blízka. Pokud do skončení účinku tablety nevyhledáte lékařskou pomoc, stáváte se zraněným, tedy jako by vás právě zasáhli. Padáte na místo, kde se právě nalézáte a umíráte. I zde platí pravidlo pro mrtvoly, tedy ležet po stanovený čas, než si obléknete vestu a odejdete za chirurgem. Hrajte zranění podle zásahu a rozsahu poškození.
 
 

Antirad

 

Deinococcus radiodurans je bakterie, která je vzácnou výjimkou – je extrémně odolná k ionizujícímu záření. A nejen to, kromě X, gama paprsků a UV záření se snadno vypořádává i s extrémním vysušením. Ukázalo se, že existuje jistá souvislost s akumulací manganu a odolností proteinu. Vědci přišli na to, že tekutina z rozbitých bakterií, která je ultrafiltrací zbavená všech proteinů, je schopna ochránit proteiny v buňce před oxidací při vysokých dávkách ozáření. Stejným způsobem připravený extrakt z příbuzného kmenu bakterií, které nejsou odolné, tento efekt nemá. V tekutině, která odolnost zprostředkuje, se vyskytuje mangan, fosfát, nukleosidy a peptidy. Roztok v laboratoři sestavený tak aby připomínal koncentrace látek v bakteriální buňce, je rovněž účinný. Manganové ionty (Mn2+) s ortofosfátem působí synergisticky a zvyšují odolnost enzymů pečujících o DNA. Filtrát připravený z odolných bakterií je schopen ochránit nejen neodolné bakterie Escherichia coli ale i lidské bílé krvinky. Děje se tak prostřednictvím Mn2+ -metabolických komplexů. Tyto komplexy chrání proteiny jak svých, tak cizích buněk.
Z rozborů vodných výluhů z bakterií (ultrafiltrátů) brzo vyšlo najevo, že prsty v ochraně buněk má mangan. Zatímco obsah ostatních kovů v cytosolu byl zhruba stejný, manganu měly odolné bakterie 15 – 150 x více. Zajímavé na tomto „manganu“ je, že zatímco jiné kovy, jako například železo, které je v cytosolu buněk také vázáno na proteiny se dají vysrážet kyselinou trichloroctovou, většina „manganu“ je proti tomuto zákroku razantního rozpouštědla odolná. To do jisté míry charakterizuje, o jakou látku jde. Není to jednoduchá sloučenina ale složitý komplex. Zvláštní na něm je, že zůstává ve vodné fázi a že molekuly manganu jsou v tomto komplexu navázány na titěrné molekuly (menší než 3 kilodaltony). Součástí komplexu jsou navíc peptidy. Z chemického pohledu tyto komplexy fungují jako antioxidanty. Dokážou se účinně vypořádat s hydroxylovými radikály (HO*), které vznikají při tom, když katalyticky likvidují škodlivé superoxidy (O*-). Součástí těchto složitých komplexů jsou některé aminokyseliny a také peptidy. Zdá se, že dělba práce v tomto komplexu je následující - aminokyseliny a peptidy pomáhají s likvidací a úklidem hydroxylových skupin a mangan (Mn2+) katalyzuje rozklad peroxidů (H2O2). Právě peroxidy vzniklé působením ionizujícího záření páchají v buňce nejvíce nenapravitelných škod – vyřazují z činnosti enzymy, které pak nemohou opravit poškozenou DNA
Antirad je injekce s manganovým ultrafiltrátem, která po dobu 30 minut zvýší odolnost organismu proti záření beta. Po aplikaci injekce získáte navíc pět vteřin na opuštění zamořené oblasti. Doba účinnosti jednotlivých injekcí se nesčítá, ale nová injekce vždy ruší účinky té předchozí. Znamená to, že pokud vám zbývá nějaký čas a aplikujete si další injekci, počítá se pouze 30 minut nové injekce.
 
 

Vortex

 

Vortex je unikátní droga kombinující vlastnosti stimulantů a analgetik. Stimulanty jsou psychoaktivní látky, které vyvolávají dočasné zlepšení duševních nebo tělesných funkcí, případně obojího. Mezi účinky těchto látek patří kromě jiných zvýšená ostražitost, bdělost a pohyblivost. Jako analgetikum se označuje jakákoli látka z rozmanité skupiny léčiv používaných k úlevě od bolesti a k dosažení analgesie (tj. stav bez bolesti). Poprvé se Vortex objevil v roce 2010 na ulicích ruské metropole, odkud se rychle rozšířil do východní Evropy a dále přes Západ až na americký kontinent. Po požití rychle přichází pocit nezměrné energie a dochází k úplnému potlačení veškeré bolesti. Vortex je extrémně návykový a k závislosti mnohdy stačí vzít si pouze jednu dávku. Přesto (anebo právě proto) se Vortex těší velké oblibě mezi mládeží, ale pro své povzbuzující a bolest tišící účinky se vyskytuje čím dál častěji i mezi ozbrojenými složkami.
 Vortex je ve hře reprezentován lentilkami. Po jeho požití vydrží hráč 3 namísto dvou zásahů, než zemře, přičemž je zraněný až při druhém zásahu. Nevýhodou je závislost, která hráče nutí požít další dávku Vortexu každé dvě hodiny. Pokud se tak nestane, hráč má obdobné příznaky jako u nemoci z ozáření – hráč nemůže zaútočit, může se však bránit krátkou zbraní. Nemůže se bránit útoku z blízka. Hráč se může pohybovat nejrychleji chůzí. Navíc se objevují halucinace, třas, záchvaty hněvu či pláče apod. Pokud si do tří hodin od poslední dávky nedá další Vortex, je hráč zraněný. Abstinenční účinky hrajte dle svých možností.
 
 
 Všetky vaše prípadné dotazy a pripomienky smerujte sem - http://stalker.scorpions.cz/forum3/viewtopic.php?f=17&t=4026