• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3589
Zaslaných príspevkov: 100875
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. LARP

Detektory

ciara
03.03.2011 | Branislav Šiftár
Jak tedy detektor funguje?
 

 
Na obrázku vidíte ručičku a tlačítko. Toto tlačítko přepíná mezi okamžitou a nastřádanou radiací. LED diody pak upozorňují na překročení kritické hranice. První kritická hranice je nemoc z ozáření, druhá pak smrt. Pozor, detektor odečítá vzdálenost epicentra radiace, znamená to tedy, že čím blíže budete u zdroje, tím větší záření je v okolí a tedy tím víc schytáte do těla. V případě smrti se detektor zablokuje a vy odcházíte ve vestě do nemocnice, coby mrtvola. Nemoci z ozáření se můžete zbavit opět v nemocnici, kde podstoupíte léčbu a poté vám lékař detektor vyresetuje.
V případě, že si koupíte protiradiační oblek, připojíte si detektor na speciální konektor na tomto obleku. Detektor pak bude ukazovat okamžitou radiaci a do těla se vám bude načítat buď zlomek radiace, nebo nic, v závislosti na kvalitě obleku a vzdálenosti epicentra.
 

Změna pravidel

Z důvodů zavedení detektorů se mění pravidla pro radiaci a její detekci takto:
 

Pravidla, Anomálie a artefakty

Původní text:
4)      Zóny se zvýšenou Radioaktivitou jsou označeny cedulemi se znakem radioaktivity. Pokud hráč takovou ceduli uvidí, nachází se v zamořené oblasti a má 5 vteřin na to dostat se z dosahu, tzn., na vzdálenost 15 metrů od cedule. Pokud se před spatřením cedule pohyboval déle než 5 vteřin v jejím dosahu 15 metrů, je ozářen a musí vyhledat lékaře.
 
Nový text:
4) Zóny se zvýšenou Radioaktivitou jsou označeny cedulemi se znakem radioaktivity. Pokud hráč takovou ceduli uvidí na vzdálenost 10m a méně je automaticky ozářen a trpí nemocí z ozáření. Pokud tuto ceduli uvidí na vzdálenost 5m a méně je automaticky mrtvý. Tento text se týká pouze hráčů bez detektoru.
 

Herní info, Radiace

Původní text:
Radiační zóny jsou vyznačeny cedulemi s terčem nebezpečného záření. Ve hře jsou dva druhy záření. Záření beta, které je prezentováno žlutou cedulí. K průchodu tímto zářením postačí lehký antiradiační oblek, nebo antiradiační injekce. Jedná se většinou o záření vyvolané Zónou.
..
Pokud se dostanete do takto označeného místa, máte 5 sekund na opuštění nebezpečné hranice. Hranice radioaktivity je 15m od každé cedule v kruhu. Pokud se vám nepodaří dostat se z radioaktivní oblasti včas, jste ozářen. Pobyt v zamořeném území delší než 20 sekund je smrt. Je potřeba si uvědomit, jak dlouho jste se pohyboval v okruhu dosahu záření před spatřením cedule. I tento čas se počítá! Viz obr. 2
 
Nový text:
Radiační zóny jsou vyznačeny cedulemi s terčem nebezpečného záření a čidlem vysílající signál pro detektor. Ve hře jsou dva druhy záření. Záření beta, které je prezentováno žlutou cedulí. K průchodu tímto zářením postačí lehký antiradiační oblek. Jedná se většinou o záření vyvolané Zónou.
Pokud se dostanete do takto označeného místa, na 10m od cedule jste automaticky ozářen a trpíte nemocí z ozáření. Pokud jste v okruhu 5m a méně jste automaticky mrtví. Toto pravidlo platí pouze pro hráče bez detektoru.
 

Nové pravidlo pro detektory

Detektory, vzhledem ke své ceně budou vydávány hráčům pouze proti podpisu. Podpisem se hráč zavazuje, že v případě poškození nebo ztráty uhradí plnou výši prodejní ceny detektoru. Detektor je nezcizitelná součást herního vybavení! Pokud by byl někdo chycen při pokusu o zcizení, může být stíhán dle trestního zákona pro krádež! Po skončení hry, pak detektor odevzdáte. Při odevzdání detektoru si zkontrolujte, zda vám organizátor detektor řádně odepíše.
 
Detektory budou k mání za herní peníze u některých obchodníků. Nákup bude probíhat formou kartičky. Obchodník, který vám detektor prodá, vám dá kartičku, se kterou půjdete k orgovi a ten vám vydá detektor proti podpisu. 
 
 
Práce s detektorem:
V Zóně se nachází radiační pole, které jsou označeny cedulemi a čidlem, vysílajícími signál pro detektor. Pokud vlastníte detektor, žluté cedule vás nezajímají, pro vás je nyní důležitá ručička detektoru. Oranžové cedule, označující gama záření pro vás prozatím platí pořád. Na detektoru je stupnice, tlačítko a LED diody. Tlačítko slouží k přepínání mezi okamžitou a nastřádanou radiací. Okamžitou radiací se rozumí radiace v okolním světě, nastřádaná radiace pak značí radiace nakumulovaná v těle hráče. Tlačítkem si pak můžete přepínat mezi těmito údaji, pokud si chcete zkontrolovat nastřádanou radiaci v těle. Indikační diody pak informují o překročení některé z kritických hranic. Kritické hranice jsou nemoc z ozáření a smrt. V obou případech se chováte dle pravidel pro tyto situace.
 

Zakoupení detektoru

Tyto detektory je možné si zakoupit do osobního vlastnictví a získat tak nejen herní pomůcku, ale i památku na našeho Stalkera. Cena detektoru je 700KČ.
 
Co získáte nákupem detektoru:
·         Nákup za herní peníze za poloviční hodnotu
·         Doživotní upgrade detektoru zdarma *1
·         Slevu 10% vstup na všechny mnou pořádané akce *2
·         Detektor vám zůstává na další akce *3
 
*1) Časem budeme rozšiřovat funkce našeho detektoru. Chci, aby uměl detekovat některé druhy anomálií, artefaktů a budou na to i nějaké vyhledávací úkoly. Všechny tyto inovace budete mít zdarma. Detektor vyměníte za nový. V případě, že budete mít nějak stylizovanou krabičku, ozdobíte si ji apod., vyměníme vám pouze vnitřnosti.
*2) Sleva bude počítaná jako vždy. Tedy zaokrouhleno na celé padesátky směrem nahoru. Tedy pokud výpočet bude 70KČ je, výsledná sleva 100KČ.
*3) Na dalších akcích už nemusíte detektor na rozdíl od ostatních hráčů kupovat za herní peníze, ale začínáte hru s ním. Patří již do vašeho startovního vybavení.
 
 
Na závěr bych chtěl vyjádřit poděkování firmě Digicon za vývoj a realizaci celého projektu.