• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3589
Zaslaných príspevkov: 100875
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. LARP

Larp 2010 herní info

ciara
29.01.2010 | Branislav Šiftár
 Zbraně a munice

Každý hráč začíná s manuální dlouhou, nebo krátkou zbraní.  Sniperky se nepovažují za startovní manuální zbraň, tyto zbraně spadají do kategorie odstřelovacích pušek.
Každý hráč začíná hru s padesáti náboji, dle výběru ráže 0,25g nebo 0,23g. Pokud by do své zbraně používal jinou ráži, jeho povinností je na to upozornit při registraci. Tento hráč si napytlíkuje náboje po padesáti, dle vlastního uvážení, kolik asi vystřílí za hru, pytlíky uloží do nějaké malé papírové krabice, kterou viditelně označí svým herním nickem a tuto krabici odevzdá při registraci. Z této krabice mu pak budou náboje během hry prodávány. Jeden pytlík si samozřejmě nechá jako startovní – pokud je to munice pro startovní zbraň.

Pokud hráč získá dostatečné množství prostředků, může si od obchodníka koupit další zbraň. Ovšem jsou-li nějaké zbraně k mání. Neznamená tedy, že máte-li peníze, nutně za ně zbraň koupíte.
Ke každé zbrani hráč dostane tzv. zbrojní průkaz, tedy kartičku s povolením, že může danou zbraň používat.  Nákup tedy probíhá stylem, že hráč musí najít obchodníka, který má na prodej příslušnou kartičku-zbraň, kterou hráč chce koupit. Tedy, sháníte-li kulomet a Baru ho nemají, zkuste to jinde, ale ani tak není zaručeno, že ho seženete právě v tu chvíli. Zbraně jsou rozděleny do kategorií: Krátké, dlouhé manuály, automaty, kulomety, odstrelovací pušky.

O kteroukoliv z těchto zbraní můžete během hry přijít. Zabavení zbraně probíhá tak, že příslušné osobě odevzdáte kartičku zbraně a od té chvíle nesmíte zbraň používat. Je to, jako byste ji neměli. V tomto případě doporučuji navléct reflexní vestu a odnést zbraň.
 

Pyrotechnika
 

Letos to máme s pyrotechnikou. Pyrotechnika podléhá přísným pravidlům. Pokud chcete ve hře používat granáty, musí to být granáty, ne petarda! Tedy i pro pyrotechniku platí kostýmová povinnost.  Každou takovou věc musí schválit organizátor při registraci.  Granáty zabalte stejně jako munici, tedy do papírové krabice, označené nickem. Maximální limit na osobu je závislý podle příslušné frakce.
 
 
Anomálie

Dělí se na dva druhy. Na viditelné a neviditelné. Mezi viditelné anomálie patří např. Babí sliz, Pálivé chmýří a podobně. Zkrátka všechno, co máte šanci vidět na větší vzdálenost. Tyto anomálie jsou prezentovány herními předměty, kdy Sliz je skutečný sliz na zemi, nějaký gel, chmýří jsou nařezané proužky igelitu. Tyto anomálie jsou smrtící/zraňující při doteku. Detailní informace najdete na webu ve vědecké kategorii, kde je/bude popis jednotlivých anomálií.

Druhou kategorií jsou neviditelné anomálie. Toto jsou anomálie nespatřitelné okem – gravitační pasti, masomlejnek apod. Tyto anomálie jsou ve hře prezentovány kartičkou o velikosti A5 s obrázkem anomálie a jejím jménem. Tato kartička prezentuje epicentrum anomálie. Dostanete-li se blíže než 3m k epicentru anomalie, jste mrtvý. V tomto případě se snažte ihned hrát účinky anomálie na vás, namísto křiku „Je tu Mlejnek!“. Popis účinků anomálií, spolu s doprovodnými videi, opět v příslušné kategorii.
 

Radiace

Radiační zóny jsou vyznačeny cedulemi s terčem nebezpečného záření. Ve hře jsou dva druhy záření. Záření beta, které je prezentováno žlutou cedulí. K průchodu tímto zářením postačí lehký antiradiační oblek, nebo antiradiační injekce. Jedná se většinou o záření vyvolané Zónou. Pokud se dostanete do takto označeného místa, máte 5 sekund na opuštění nebezpečné hranice. Hranice radioaktivity je 15m od každé cedule v kruhu. Pokud se vám nepodaří dostat se z radioaktivní oblasti včas, jste ozářen.

Druhým zářením je záření gama. Toto záření je velmi nebezpečné. Ve hře je označeno oranžovou cedulí. K jeho průchodu je potřeba těžký protiradiační oblek. Injekce antiradu je v tomto případě neúčinná. Pokud se dostanete do účinků tohoto pole bez ochranného oděvu, platí stejná pravidla pro únik jako u záření beta, ovšem s tím rozdílem, že jste automaticky ozářen. Nestihnete-li ve stanovený čas pole opustit, jste mrtvý.
Toto záření může být v některých případech vyvoláno uměle, generátory. Pokud nějaký generátor objevíte a dostanete se k němu, můžete ho pomocí výbušnin zneškodnit. Po zneškodnění posbíráte cedule v okruhu 10m od generátoru. Cedule nevyhazujete! Při nejbližší příležitosti nahlaste tuto skutečnost organizátorům s určením místa na mapě.
 

 

Nemoc z ozáření

Nemoc z ozáření se projevuje velikou slabostí, závratěmi a v některých případech i zvracením. V důsledku toho je hráč omezen v boji. Nemůže vyvolat boj. Je-li napaden, může se bránit pouze krátkou zbraní. Nemůže se bránit v boji na blízko. Musí být do jedné hodiny vyléčen, jinak umírá. Hrajte nemoc z ozáření dle svých možností.
 
 
Artefakty

Ne všechny artefakty lze brát do holé ruky. Některé vyžadují uchopení do speciálních kleští/rukavic, jiné jsou přenositelné pouze v ochranných přepravkách. Pečlivě si proto prostudujte popis artefaktů na webu, abyste nebyli nepříjemně překvapeni, že vám NPC za něj nejenže nezaplatí, ale oznámí vám, že jste mrtvý. Chovejte se k artefaktům šetrně, poškozené artefakty nevykupujeme a na jejich výrobě jsme strávili spoustu času s vymýšlením a tvorbou. Děkujeme.
 

Mutanti

Ve hře je několik druhů mutantů. Každý druh má své vlastnosti co se týče rychlosti pohybu, způsobu boje a možnosti zabití. Setkání s některými druhy může být pro nezkušeného stalkera fatální. Sledujte proto zprávy a různé noticky, které se budou objevovat v RP sekci. Třeba odhalíte více. Nejen o mutantech.

 

Frakce

Frakce jsou popsány v pravidlech. Víc o nich ten, kdo není členem, nepotřebuje vědět. Každá z frakcí má své vlastní úpravy pravidel. Proto se můžete setkat s odchylkami od pravidel, které vás překvapí. Pokud se vám něco nebude zdát, zeptejte se na to organizátora. On vám neřekne proč to tak je, pouze vám sdělí, jestli případná akce byla nebo nebyla v rozporu s pravidly. Změnou letos je, že hráč už při registraci bude vyplňovat příslušnost k frakci. Svobodní stalkeři jsou v tomto případě považováni za frakci.
 
 
Základny:

Základny ve hře se dělí na dva druhy. Na nebojové a bojové. Nebojová základna znamená, že v prostoru základny a okruhu deseti metrů ( není-li vymezeno pravidly jinak ) je zakázán veškerý boj, a to i kontaktními zbraněmi. Výjimkou je Bar, kde může proběhnout náznak pěstního souboje mezi stalkery v rámci pravidel RP.
Nebojovými základnami jsou: Bar, VML, polní nemocnice.
Bojovými základnami se rozumí základna, která může být během hry dobyta či obsazena. V každé takové základně je jedna velitelská místnost, viditelně označená páskou, ve které je zakázán boj, Je zakázána střelba do a z této místnosti. Během boje je zakázáno do této místnosti vstupovat, nebo ji využívat jako úkryt.
 

Boj o základnu a obsazení:

Každá základna musí být na dostupném místě, kdekoliv uvnitř, označena znakem příslušné frakce. Základna je obsazena v okamžiku, když některý z protivníků najde tento znak a dotkne se ho rukou. Po dotyku výkřikem ohlásí „Obsazeno“ a všichni ukončí boj. Vítězná strana obdrží zásoby frakce, předem připravený balík, a mohou si z přeživších vybrat dva zajatce. Ostatní odchází do Baru, včetně velitele a ohlásí ztrátu základny organizátorům. Základna připadne vítězné straně, která ji může využívat pro své účely, nebo opustit. Je zakázáno ničit zařízení a vybavení základny, pokud to není dáno úkolem.
Strana, která základnu ztratila, se může pokusit ji získat zpět, nebo najde-li jiný vhodný objekt, může se do něj přesunout. V takovém případě však musí ze své staré základny vykoupit své zařízení pro velitele. Vysílací stanici, notebook, apod. Cena záleží na dohodě mezi hráči, musí být však úměrná ekonomice hry.
 

Skilly

Novinkou pro letošní ročník jsou skilly. Každá z frakcí má svůj startovní skill, který se hráč dozví až po registraci k příslušné frakci. Stalkeři bez frakce si mohou skill vybrat dle vlastního uvážení. Tento skill zůstává hráčům napořád, tedy přechází do dalších ročníků. Vybírejte proto pečlivě. Navíc hráč si může vybrat další skill za každou třetí účast ve hře. Toto pravidlo platí se zpětnou platností, tedy ten, kdo byl na II. a III. Ročníku, bude si moci vybrat letos jeden skill navíc.
Tak mě napadá, že jeden člověk se zúčastnil Stalkera od I.ročníku. Asi dostane na pětce nějakou speciální památeční cenu. Seznam příslušných skillů bude na webu, jen co doladíme jednotlivé vlastnosti tak, aby byly ve hře použitelné a aby byly pokud možno vyrovnané.
 

Valproic (tableta proti smrti)

Nejčastější příčina smrti na bojišti je podle všeho nadměrná ztráta krve, kterou není možné v nejbližší době doplnit. Nejlepším řešením je samozřejmě okamžitá transfuze náhradní krve nebo alespoň napuštění raněného slaným roztokem. Problém je v tom, že na bojištích obvykle nejsou po ruce krevní banky, ani zásoby jiných vhodných kapalin. Tím zázračným přípravkem je inhibitor HDAC, čili kyselina valproová (valproic acid). Ta se obvykle používá k léčbě různých forem epilepsie nebo psychickým poruch, někdy i těžkých depresí. Mívá dobré výsledky, ale pacienti mohou trpět celou řadou vedlejších účinků, někdy i velmi závažných. Alamův tým zjistil, že kyselina valproová podaná při rozsáhlých zraněních vyřadí z činnosti enzym HDAC a tím ponechá v činnosti řadu důležitých procesů. To spolehlivě oddálí smrt.

Ve hře budou podávány jako vitamínové tablety. Po pozření tablety nemůže hráč zaútočit, může se však bránit krátkou zbraní. Nemůže se bránit útoku z blízka. Pokud do skončení účinku tablety nevyhledáte lékařskou pomoc, stáváte se zraněným, tedy jako by vás právě zasáhli. Padáte na místo, kde se právě nalézáte a do pěti minut umíráte. Hrajte zranění podle zásahu a rozsahu poškození.
 

Antirad

Silný roztok na bázi aluminia, který v krvi pod pokožkou vytvoří tenký film, bránící průtoku částic polonia.
Antirad je injekce s tekutinou, která po dobu 30 minut zvýší odolnost organismu proti záření beta. Po aplikaci injekce získáte navíc pět vteřin na opuštění zamořené oblasti. Doba účinnosti jednotlivých injekcí se nesčítá, ale nová injekce vždy ruší účinky té předchozí. Znamená to, že pokud vám zbývá nějaký čas a aplikujete si další injekci, počítá se pouze 30 minut nové injekce.