• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3589
Zaslaných príspevkov: 100875
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. LARP

Milovice 2009 pravidla

ciara
23.02.2009 | Branislav Šiftár

Omezení munice

AEG  - 200ks/den
Kulomet 600ks/den
Sniper - 40ks/den
Manuál - 100ks/den
Záložní (krátká) zbraň - 50ks/den

Každý si střelivo pro své zbraně připraví do pytlíku a označí jménem/přezdívkou. Jeden pytlík dá k hlavní zbrani do pytle, kterou bude odevzdávat. Při registraci odevzdá zbraň + střelivo na druhý den a nechává si pouze střelivo pro zbraň, se kterou začíná hru. Tedy 50ks nábojů pro záložní zbraň, nebo 100ks pro dlouhý manuál (pozn. sniperka není startovní zbraň – odevzdává se).
V okamžiku, kdy získá svoji hlavni zbraň ( AEG, snipu,.. ) vezme si pytel se zbraní a v něm má rovnou střelivo pro danou zbraň.
Střelivo na druhy den, se bude fasovat v sobotu ráno v Baru od 7 hodin.
Střelivo bude možno získat také jinou cestou a to v pytlíkách po 50ks, ale pouze v ráži .25g a .23g. Jiné se do Zóny nedováží.

Případné dotazy směrujte na naše fórum

 
 
Povinné vybavení
 
Ochrana zraku, reflexní vesta, svítidlo
 
 
Pravidla hry
 
 
Organizace

1) Organizátor nezodpovídá za případná zranění způsobená během hry. Každý z hráčů se účastní hry na vlastní zodpovědnost.
2) Hry se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.
3) Během hry je zakázáno požívat alkohol či jakékoliv omamné nebo návykové látky.
4) Cvičná a nástřelná střelba je povolena pouze v předem určeném prostoru.
5) Je zakázáno nošení jiné než airsoftové zbraně a používání jiné než plastové munice ráže 6 nebo 8mm.
6) Je zakázáno používání radiostanic RF-10 a stanic pracujících v nepovoleném pásmu.
7) V herním prostoru je povinností každého hráče nosit předepsanou ochranu zraku, tj. brýle určené a atestované pro airsoft. Za ochranu zraku se nepovažuje např. plynová maska nebo sluneční brýle.
8) V herním prostoru, i mimo něj, týká se obecně celého prostoru Milovice, je zákaz používání pyrotechniky.
9) Je zakázáno šplhat na stromy, do pater opuštěných objektů a do nepovolených sklepení objektů. V povolených sklepeních je třeba dbát zvýšené opatrnosti a do těchto prostor je zákaz vstupu bez zdroje světla.
10) V případě zranění je hráč povinen tuto skutečnost ihned hlásit pořadateli.
11) Je zakázána střelba na civilní osoby a na osoby označené reflexní vestou. Při výskytu většího počtu civilních osob je nutno ihned přerušit hru a ohlásit to pořadateli.
12) Komunikace mezi mrtvými a hrajícími není povolena.
13) Mrtvý si ihned obléká reflexní vestu a odchází na předem určené místo. Tam odevzdá svůj zápisník k zápisu a vyčká určenou dobu k oživení.
14) Po ukončení hry pořadatel neručí za činnost účastníků.
 
 
Zásahy

1) Je věcí cti každého hráče přiznat zásah.
2) Zásahem je myšlen dotyk kuličky těla nebo výstroje hráče.
3) Zásah odraženou kuličkou je neplatný.
4) Zásah kuličkou spoluhráče je platným zásahem.
5) Při prvním zásahu hlásí hráč „ZRANĚNÝ“, pokud už zraněný byl, hlásí „MRTVÝ“.
6) Při hlášce „MRTVÝ“ hráč obléká reflexní vestu a odchází na předem určené místo.
7) Při hlášce „ZRANĚNÝ“ musí hráč počkat 5 minut na ošetření jiným hráčem.
8) Zraněný hráč se po celou dobu, než bude ošetřen, nesmí hýbat, přemisťovat či použít jakoukoliv zbraň, není-li určeno jinak. Může však být přenesen spoluhráčem, ale nesmí se na přenášení aktivně podílet. Zraněný může pomoc přivolat voláním nebo vysílačkou.
9) Pokud není zraněný ošetřen ve stanoveném čase, stává se mrtvým, obléká reflexní vestu a odchází na předem určené místo.
10)  Zraněný může být „doražen“ plácnutím ruky nebo ruční zbraní (gumové nože, dřevěné bezpečně obalené molitanem apod.). Střelba na zraněného z blízka je zakázána. Pokud byl zraněný „doražen“, nemůže být zajat.
11) Protivník může zraněného nebo mrtvého hráče „okrást“, tzn. zabavit veškeré herní předměty a až polovinu peněz. Netýká se vlastních zbraní a kuliček v zásobnících zbraně.
12) Je možné útočit na každou NPC postavu, která se v případě smrti chová dle scénáře.
 
 
Zajatec

1) Zajat může být hráč zraněný nebo překvapený. Pokud je zajatý hráč zraněný, musí být ihned ošetřen. Překvapením hráče je myšleno přiblížení se na takovou vzdálenost, aby ho bylo možno zabít zbraní nablízko. Zajatce je možno okrást (viz. sekce Zásahy).
2) Zajatec musí ze všech svých odhalených zbraní vyjmout zásobníky a uložit je do kapsy. Tyto zásobníky smí použít až po oživení, nebo po osvobození.
3) Vyslýchání musí být přítomen velitel frakce, případně osoba určená hrou.
4) Zajatec smí být držen nejdéle 30 minut. Během této doby může být vyslechnut, použit jako návnada či jinak využit dle situace. Po skončení této doby, musí být buď propuštěn, nebo zabit.
 

Anomálie a artefakty

1) Ve hře se vyskytuje 6 anomálií – Babí sliz, Pálivé chmýří, Masomlejnek, Pavučina, Elektra a Radiační zóny.
2) Ve hře je 6 druhů artefaktů – Skořepina, Kamenný květ, Slída, Ohnivec, Jiskřič a Krystal.
3) Při  fyzickém kontaktu s anomálií se hráč chová jako při zásahu kuličkou, tzn. křičí „ZRANĚNÝ“ a následuje obvyklý postup.
4) Zóny se zvýšenou Radioaktivitou jsou zřetelně označeny červenými fáborky a/nebo cedulemi se znakem radiace po obvodu oblasti. Tyto zóny nelze bezpečně projít bez použití antiradu, vodky, nebo pokud hráč nemá oblečen (včetně respirátoru) vědecký oblek SSP-99 umožňující bezpečný průchod.
5) Artefakty Slída, Ohnivec, Jiskřič a Krystal není možné vzít, ani s nimi jakýmkoliv způsobem manipulovat bez speciální přepravky na artefakty. Toto neplatí pro NPC.
 
 
Pravidla sepsali Case a Thales za přispění Beestara, Datastora, Shiftyshootera a Naruta
Děkujeme Globalsoftgames.com za laskavé svolení k čerpání z jejich textů.