• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3589
Zaslaných príspevkov: 100875
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. LARP

Larp 2011 frakce

ciara
27.12.2010 | Branislav Šiftár
 

Kontakty:

Čuma:  Inco
Uctívači: Prsnaj
Vědci: Thales
Svora: Case
R.I.G.A.M.: Vlad
 
 
Info pro nováčky:
Pokud jste se ještě hry neúčastnili a chtěli byste se registrovat k nějaké frakci, je nutné nejdříve kontaktovat velitele frakce a požádat o vstup.
 
V celé hře jsou zakázány jakékoliv US uniformy a jejich části, a viditelné vybavení a doplňky. Je povolena pouze ústroj a výstroj Evropy a Ruska!

 

 

Armáda

Zastupuje ozbrojenou vládní složku. Hlídá hranice vstupu do Zóny před průniky stalkerů. Dovnitř vchází jen málokdy a to v případech, kdy do Zóny uteče uprchlý trestanec, nebo si to vyžádá jiná okolnost. Armáda je neherní frakce, nelze se k ní tedy přidat. V některých případech může armáda do svých řad najímat lidi z řad stalkerů. Tato služba je za úplatu a je hodnocena hodinovým platem. Více se hráč dozví u velitele posádky.
 
PODMÍNKA REGISTRACE: Registrace není možná
 

Čuma - REGISTRACE UKONČENA

Reorganizovaná skupina ze zbytků frakce Duty. Je to organizovaná jednotka morálkou nezadající si vojenským podmínkám. Bojují za očištění Zóny a za zachování zóny ve stavu jakém je. Pomáhají však vědcům pochopit vlastní podstatu Zóny. Nesplní pro ně úkoly, které by se vymykaly jejich přesvědčení.  Artefakty zabavené stalkerů putují proto do vědecké laboratoře. Traduje se o nich, že spolupracují s armádou.
 
PODMÍNKA REGISTRACE: Černý komplet s červenými doplňky
 

Uctívači Zóny

Tak si nyní říkají. Ve skutečnosti je to bývalý Monolit, který se přetransformoval po odchodu militantního velitele Prsnaje a nyní frakce směřuje směrem k duchovnu a mystičnu. Skupinu fanatiků zcela ovládl jakýsi duchovní Katcher a prohlásil se za mluvčího Zóny. Projevilo se to především rapidním zvýšením spotřeby Vortexu.
Podstatou jejich víry je přesvědčení, že Zóna je živá bytost. Uctívači věří, že anomálie a artefakty jsou posvátnými znameními, která Zóna posílá lidem jako známky své inteligence, jako pokusy o komunikaci. Dalším z pilířů, na kterých stojí učení Uctívačů je možnost se Zónou přímo komunikovat prostřednictvím změněných stavů vědomí, kdy je jedinec pod vlivem narkotik schopen předávat kódované poselství lidem. Krátkodobé cíle jsou proměnlivé a záleží hodně na interpretacích informací, které Zóna oznámí skrze médium. Nicméně mezi cíle, které se snaží společenství nepřetržitě naplňovat je mapování a monitorování Zóny, tedy sestavování podrobné mapy anomálií a artefaktů a interpretace polohy těchto jevů na mapě.
 
PODMÍNKA REGISTRACE: Žádný maskáčový komplet
 

Vědci

Okamžitě po vzniku Zóny se začala vědecká obec dohadovat o utvoření mezinárodní mise. Ta byla v rekordně krátkém čase sestavena a vyslána do Zóny, kde většina účastníků v rekordně krátkém čase zahynula. Po tomto incidentu a zjištění, že se Zóna nešíří mimo území Ukrajiny, opadl zájem zahraničních představitelů o celou záležitost. Jejich místo však rychle vyplnila skupina ukrajinských a především ruských vědců, kteří byli v pronikání do Zóny mnohem úspěšnější. Vědci operují v mobilní laboratoři „VML“, kde provádí své výzkumy a analýzu dat. Mají značný zájem o všechny artefakty a anomálie nacházející se v Zóně. Jako jediní v Zóně dokážou analyzovat data v podobě záznamových zařízení a písemných zpráv, které zůstaly v Zóně po předchozích zahraničních expedicích.
 
PODMÍNKA REGISTRACE: Dle potřeby velení vědecké základny, dohoda s CP
 

Stalkeři

Banda dobrodruhů, které do Zóny přilákala vidina zisku, dobrodružství, nebo utíkají před zákonem. Proto mezi nimi platí heslo „každý sám za sebe“. Sdružují se jen do malých skupinek, většinou po třech. Tyto skupinky spojuje většinou společný zájem, což jsou peníze. Přátelství zde najdete pouze mezi starými harcovníky, kteří spolu už propadli nějakým tím anomálním tunelem. Jejich výzbroj je všelijaká, od nožů po samopaly. Musí se spoléhat na dodávky z vnějšího světa, které jsou ovšem díky armádním hlídkám velmi nejisté a zbraně proto bývají předražené. Většina nováčků přichází  s vidinou rychlého zisku, někteří o těchto svých plánech vypráví po letech jiným, většina jich však práchniví neznámo kde. Nemají žádného vůdce, za svého šéfa však považují barmana, který je prý starší než sama Zóna a jeho Bar 1000RAD tu stál ještě dávno před výbuchem. Tím prvním.
 
PODMÍNKA REGISTRACE: Kostým odpovídající podmínkám hry
 

Svora

Nebo taky dříve Freedoom. V Zóně mezi stalkerů však jednoduše banditi, nebo ty parchanti. Jejich hlavním artiklem je údajně obchod s Uctívači, kterým prodávají drogu Vortex. Za získané prostředky pak nakupují zbraně. Nedoporučuje se vstoupit na jejich teritorium, nejsou sice příliš organizovaní, ale jejich početní převaha jim dává velikou výhodu. Vězně neberou a s heslem že náboje jsou drahé, dobíjejí zajaté pažbami a noži. Nemají žádnou pevnou základnu a proto se potulují Zónou a vždy se někde usadí. Pokud je s nimi někdo zadobře, což se prakticky nedá poznat a může se to ve vteřině změnit, může koupit prakticky cokoliv. Ovšem, pokud mluvíte s Karpovem, zvažte několikrát každé slovo a přemýšlejte o každé větě, kterou řekl. Většinou se v ní skrývá, i několik, podtextů.
 
PODMÍNKA REGISTRACE: V oblečení nesmí být žádný maskáčový svrchník, ideální je kožený kabát, košile apod.
 

Foks 11

Před tím, než vlezli poprvé do Zóny, to byla banda hrdlořezů a zločinců. V zóně se setkali a rok tam společně čelili místním nástrahám. Když tam ale bylo živobití drsnější než venku, vydali se opět mimo Zónu a živořili každý po svém. Velitel opět členy seskupil, když byl najatý jako žoldák pro zkušenosti v Zóně cizincem s britským přízvukem. Odletěli do Británie, kde se jim dostalo základního výcviku a vybavení.
 
PODMÍNKA REGISTRACE: Uzatvořená frakce, registrace není možná
  

R.I.G.A.M.

Research institute for genomic and abiotic materials
 
Vznik korporace RIGAM se datuje přibližně do 70. let 20. století kdy vlivem vizionářských nápadů Prof. Lachmanna vznikla spin off firma pro vývoj nových metod k sekvenování lidského genomu. Jako podpůrné síly jsou uvedeny nadnárodní humanitární a vědecké organizace např. Howard Hughes medical institute, American Jewish Joint Distribution Committee, The Rockeffeler foundation,  Umbrella corporation popřípadě Union Aerospace Corporation nebo Aperture corporation. Jako hlavní výzkumný a humanitární záměr si bere RIGAM corporation mimořádné zvýšení kvality života pro všechny obyvatele planety. Po ukončení projektu kompletní sekvenace lidského genomu v roce 2003 se RIGAM začal zabývat novými biotechnologickými a nanomateriály. Jako hlavní výstupy korporace je možné označit intenzivní boj proti viru HIV za pomoci nových aktivních materiálů, vymícení nejrozšířenějších kmenů eboly a udržení stabilní ekonomické situace v krizových oblastech východních regionů. Vědečtí pracovníci RIGAM corporation byli přizváni roku 2009 do výzkumné skupiny Doktora Oparina jako zahraniční pozorovatelé. RIGAM corporation figuruje jako nejvýznamnější finanční podporovatel výzkumu v „Zóně“. Rok po zahájení spolupráce s výzkumnými týmy zastřešil RIGAM veškerou výzkumnou činnost a založil stálou vědecko-výzkumnou základnu v srdci Zóny.  Zde si RIGAM klade za cíl co nejlepší vztahy s původními i s nově příchozími subjekty.
 
PODMÍNKA REGISTRACE: Dohoda s kontaktní osobou 
 

Volki zony (Волки зоны, Vlci zóny)

Poslední akce Meyhamovy skupiny stalkeru, jejímž cílem bylo zajetí velitele frakce Freedom Karpova, nedopadla zrovna nejlepe. Během pokusu o útěk byl Karpov těžce raněn. V tomto stavu byl předán armádě a vojáci za něj zaplatili jako za mrtvého. S bandou naštvaných banditu za zády se vedení skupiny ujal Sergej a odvedl stalkery hlouběji do zóny.
... Ze zatáčky vyšel první bandita a chvíli po něm následovalo dalších 5. Jakmile se objevil poslední z nich, proťaly tmu výstřely. Když střelba ustala, zvedla se z úkrytu čtveřice stalkeru s tvářemi maskovanými černými pruhy a symbolem vlka na výstroji. Rychle obrali mrtvé o zbraně, munici a vybavení a odtáhli mrtvoly do křoví u silnice, odkud je kryl zbytek jejich skupiny. O kus výš poslouchali Sergej a Meyham ve vysílačce hlášení přepadové skupiny o úspěšném splnění úkolu. Sergej potvrdil příjem zprávy a klekl si vedle Jurdy, který sledoval situaci pod nimi noktovizorem připevněným na pušce Dragunov. "Tak co Jurdo?" Zeptal se potichu Sergej. "Myslím, že jsme připraveni." Odpověděl Jurda a začal balit své vybavení...
Vlci zóny vyrazili ze své základny k okraji zóny. Nastal čas navázat stará přátelství, pobít pár dalších nepřátel a hlavně vydělat poustu peněz.
 
PODMÍNKA REGISTRACE: Uzatvořená frakce, registrace není možná