• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

Černobyľ - Chronologický sled událostí

ciara
23.03.2007 | Jaroslav Pavlíček
25. dubna 1986 (čas z operativních výpisů)
 
01:06 začíná odstavení bloku. OZR činí 31 tyčí RR
03:45 začíná přechod plynové směsi dusík-helium na dusík
03:47 tepelný výkon reaktoru je 1600MW
04:13 - 13:36 dochází k postupným změnám charakteristik systému regulace a vibračním (kmitočtovým) charakterisktikám turbogenerátorů TG-7, -8 při konstantním tepelném výkonu reaktoru 1500 MW
07:10 OZR je 13,2 tyčí RR
13:05 TG-7 odpojen od sítě
14:00 SAOR odpojen od KMPC
14:00 odložení provádění programu testu na žádost dispečera Kievenergo
15:20 OZR je 16,8 tyčí RR
18:50 napájení zařízení provozních potřeb, kterého se test netýká, je přepojeno na aktivní transformátor T6
23:10 obnoven proces odstavení bloku, OZR je 26 tyčí RR


26. dubna 1986 (čas podle výpisů DREG, pokud není uvedeno jinak)
 
00:05
(podle operativního žurnálu)
tepelný výkon rektoru je 720 MW
00:28
(podle operativního žurnálu)
při tepelném výkonu reaktoru okolo 500 MW přechod ze systému lokálního automatického regulátoru výkonu LAR na automatický regulátor AR výkonu základního rozsahu (1AR, 2AR). Při procesu přechod dochází k programem nepředpokládánému propadu výkonu na 30 MW (neutronový výkon je nulový). Začíná zvyšování výkonu
00:34:03 havarijní rozdíly úrovně v separačních bubnech
00:43:37 havarijní rozdíly úrovně v separačních bubnech
00:52:27  
01:00:04  
01:09:45  
01:18:52  
00:36:24 nastavení AZ poklesu tlaku v separačních bubnech změna z 55 na 50 kgs/sm2
00:39:32 program DREG nepracoval
00:43:35 operátor zablokoval aktivaci AZ při odstavení dvou TG
00:41 - 01:46
(podle operativního žurnálu)
TG-8 odpojen od sítě, aby na něm byly změřeny charakteristiky při běhu naprázdno
00:52:35 - 00:59:54 program DREG nepracoval
01:03
(podle operativního žurnálu)
tepelný výkon reaktoru stabilizován na 200 MW
01:03
(podle operativního žurnálu)
zapojeno 7. hlavní cirkulační čerpadlo (GNC-12)
01:07
(podle operativního žurnálu)
zapojeno 8. hlavní cirkulační čerpadlo (GNC-22)
01:12:10 - 01:18:49 program DREG nepracoval
01:19:39 - 01:19:44 zaregistrován signál "1 PK-VVERCH"
01:19:57 signál "1 PK-VVERCH"
01:22:30 proveden zápis parametrů na magnetickou pásku. (Zápis přečten po havárii na Smolenské AES, OZR podle programu PRIZMA byl roven 8 tyčí RR)
01:23:04 byl dán příkaz "oscilograf zapnout!", zakryty regulační klapky turbíny 8. Začal výběh čtyřech GCN: -13, -23 (sekce 8RA), -14, -24 (sekce 8RB)
01:23:10 stisknuto tlačítko MPA
01:23:30 signál "1 PK-VVERCH" (délka 3 min 33 s)
01:23:40 (01:23:39 podle dálnopisu) stisknuto tlačítko AZ-5. Řídicí tyče AZ i RR začaly vstupovat do aktivní zóny
01:23:43 signály AZ indikující převýšení periody rozběhu reaktoru - perioda menší než 20 s. Dále signál převýšení výkonu - výkon vyšší 530 MW
01:23:46 odpojen první pár čerpadel GCN
01:23:46,5 odpojen druhý pár čerpael GCN
01:23:47 prudké snížení rozchodu (na 40%) GCN neúčastnících se výběhu (GCN -11, -12, -21, -22) i nedůvěrný údaj rozchodů GCN zapojených na výběh (GCN-13, -14, -23, -24)
prudký nárust tlaku v separačních bubnech;
prudké zvýšení úrovně v separačních bubnech;
signály "porucha měření" obou automatických regulátorů záhladního rozsahu (1AR, 2AR)
01:23:48 obnovení rozchodu na GCN neúčastnících se výběhu do úrovně blízké výchozí
na vybíhajících GCN levé strany obnovení průtoku 15% nižší než původní
na vybíhajících GCN pravé strany obnovení průtoku na 10% původního na GCN-24
nedůvěrné na GCN-23
pokračuje růst tlaku v BS (levé strana 75,2 kgs/sm2, pravá strana 88,2 kgs/sm2) i úrovně v BS
aktivace BRU-K1, BRU-K2
01:23:49 signál AZ "růst tlaku v RP (rozrušení TK)" signál "není napětí 48V" (odpojeny svorky servomotorů SUZ)
signály "porucha měření v části 1AR, 2AR"
Ze zápisů v operačním žurnálu SIURa "01:24 silné údery, řídící tyče SUZ se zastavily, nedošly do spodních konců. Odpojeno napájení svorek SUZ"


Z ruského originálu přeložil Pavrda (http://www.pavrda.cz/cernobyl), 26.4.2006.