• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3589
Zaslaných príspevkov: 100875
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. Modding (modifikácie)

Návody - Rôzne drobné úpravy

ciara
01.08.2007 | Semtex_01
Zmena času respawnu (stalkerov i oblúd):
V súbore gamedatascriptsse_repawn.scripts zmeniť:
idle_time:setHMSms( 0, 0, 0, math.random(self.idle_spawn_min, self.idle_spawn_max)*1000)
na
idle_time:setHMSms( math.random(číslo 1, číslo 2), 0, 0, math.random(self.idle_spawn_min, self.idle_spawn_max)*1000)

kde číslo 1 a číslo 2 udáva rozsah premennej a je v hodinách


Zmena nosnosti postavy
V súbore gamedataconfigcreaturesactor.ltx
max_item_mass – maximálna váha nesených predmetov s ktorou možno bežať
max_walk_weight - maximálna váha nesených predmetov s ktorou možno kráčať
v súbore gamedataconfigsystem.ltx
max_weight – maximálna váha nesených predmetov, pri ktorej sa postava neunavuje

Pritom má platiť: max_weight ==< max_item_mass << max_walk_weight


Zmena presnosti streľby postavy
V súbore gamedataconfigcreaturesactor.ltx parameter
disp_base =0.8 ; základný rozptyl v stupňoch


Zmena "rozkývanie" obrazu pri chôdzi
V súbore gamedataconfigmisceffectors.ltx
run_amplitude
walk_amplitude
limp_amplitude
štandardne:
run_amplitude =0.002
walk_amplitude = 0.005
limp_amplitude =0.011


Nastavenie, aby stalkeri zbierali/zdvíhali zbrane
V súboroch gamedataconfigcreaturesm_***.ltx
[stalker_trader]:stalker
$spawn = "stalkersstalker_trader" ; option for Level Editor
can_select_items = on ;normálne off
use_single_item_rule = off ;normálne off
Čo urobí zmena parametru "use_single_item_rule" na "on"?


Nastavenie počtu slotov na artefakty na opasku z 5 na 10
V súbore gamedataconfigsystem.ltx
max_belt = 10 //16 ; pôvodne 5 //16
V súbore gamedataconfiguiinventory_new.xml + inventory_new_16.xml
Zmeniť:
dragdrop_belt x="645" y="136" width="410" height="60" cell_width = "60" cell_height="60" rows_num="1" cols_num="5"/
na
dragdrop_belt x="700" y="117" width="260" height="104" cell_width = "52" cell_height="52" rows_num="2" cols_num="5"/


Prenášanie mutantov:
V súbore gamedataconfigsystem.ltx, na koniec sekcie [ph_capture_visuals] pridajte zoznam:
//Monsters
monstersmutant_boarmutant_boar
monsterskrovososkrovosos
monsterskontrolerkontroler
monstersdogdog
monstersfleshflesh
monstersdogdog_cmn_1
monstersfleshflesh
monsterspoltergeistpoltergeist
monsterspseudodogpseudodog
monsterssnorksnork
monstersburerburer
monsterschimerachimera
monsterscatcat
monsterszombizombi_1
monstersratrat_1
monsterstushkanotushkano

S predmetmi je to zrejme podobné.


Do obchodu so zbraňou
S súbore gamedatascriptssr_no_weapon.script
zmente na komentár (pridaním dvoch mínus -- pred položku) tieto položky:
bind_stalker.hide_weapon()
bind_stalker.restore_weapon()


Doplnky na zbrane:
V súbore gamedataconfigweaponsw_***.ltx s popisom zbrane:
;addons
scope_status = 0 ; 0 - nie je, 1 - pevný, 2 - odnímateľný
silencer_status = 0 ; 0 - nie je, 1 - pevný, 2 - odnímateľný
grenade_launcher_status = 0 ; 0 - nie je, 1 - pevný, 2 - odnímateľný

zoom_enabled = true ; true/false povolenie zoomovania
scope_zoom_factor = 50 ; zväčšenie zoomu, pozor, hodnota 50 neznamená 50x, ale asi 1x, hodnota 30 zodpovedá 2x, hodnota 15 zodpovedá 4x

scope_name = wpn_addon_scope ; typ doplnku (
scope_x = 47 ; poloha na obrázku
scope_y = 0 ; poloha na obrázku

silencer_name = wpn_addon_silencer
silencer_x = 218
silencer_y = 9

grenade_launcher_name = wpn_addon_grenade_launcher
grenade_launcher_x = 126
grenade_launcher_y = 24


Zmena pohľadu cez nočnú optiku:
V súbore gamedataconfigmiscpostprocess.ltx zmeňte:
[effector_nightvision_bad]
pp_eff_name = nightvision_bad.ppe
pp_eff_cyclic = 1
na
[effector_nightvision_bad]
pp_eff_name = nightvision.ppe
pp_eff_cyclic = 1
alebo
[effector_nightvision_bad]
pp_eff_name = psy_antenna.ppe
pp_eff_cyclic = 1

[voľne podľa rôznych ruských stránok]
 
Pôvodne + diskusia: http://stalker.scorpions.cz/forum/viewtopic.php?t=361