• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3589
Zaslaných príspevkov: 100875
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. Modding (modifikácie)

Návody - Obchodníci - ako to funguje

ciara
01.08.2007 | Semtex_01

Myslím, že spôsob, ako funguje nastavenie obchodníkov bude niekoho zaujímať (voľne podľa ruskej stránky http://stalker-wiki.iblogger.org/index.php)

Záhlavie súboru trade_xxxx.ltx má takýto tvar:

kód:

[trader]
buy_condition = {+[značka]} [položka], [položka], ... ; obvykle xxx_generic_buy
buy_supplies = {+[značka]} [položka], [položka], ...
sell_condition = {+[značka]} [položka], [položka], ...

položka [trader] označuje druh súboru = popis obchodníka


konkrétne u Sidoroviča (Sidorovič je označený ako trader, ostatný obchodníci sú barman, freedom, ecolog, dolg alebo bez označenia - ostatný stalkeri):

kód:

[trader]
buy_condition = trader_generic_buy
buy_supplies = {+esc_kill_bandits_quest_done} supplies_after_fabric, supplies_start
sell_condition = {+esc_kill_bandits_quest_done} trader_after_fabric_sell, trader_start_sell[značka] - obvykle výsledok splnenia úlohy, textový reťazec
[položka] - ceny a zásoby sú rozdelené do sekcií podľa splnených úloh

Použije sa to nastavenie [premenná] a [položka], ktoré je viac vľavo, alebo ktoré prevažuje

buy_condition = cena za ktorú kupuje obchodník
buy_supplies = zásoba na sklade
sell_condition = cena za ktorú nakupuje hráč

buy_condition
predmet = koeficient k1, koeficient k2

sell_condition
predmet = koeficient k1, koeficient k2

Cena:
obchodná cena = (k1 + k2) * nominál /2

Nominál je cena určená v nastavení vlastností predmetu (súbory artefacts.ltx, items.ltx, monster_items.ltx, outfit.ltx, unique_items.ltx a *.ltx v adresári weapons)

buy_supplies
predmet = počet kusov, pravdepodobnosť (0 - 1)

Pravdepodobnosť je vyjadrená v percentách/100, 0 = 0% , 1 = 100% a overuje sa pre každý kus zvlášť, teda ak bude nastavené = 3, 0.75 , znamená to, že sa môžu objaviť až tri kusy, každý s pravdepodobnosťou 75% (nie je jasné, za aký časový interval alebo za akých podmienok - pokus o nákup, vstup do lokácie, deň....)
Desatiny sa musia oddelovať bodkou, nie čiarkou - čiarka oddeluje položky, bodkočiarka komentár (čo je za bodkočiarkou, to sa ignoruje)
Typický príklad rozpisu, tentoraz pre barmana:
Všetci obchodníci majú podobné nastavenia, líšia sa označenia {+[značka]} a [položka] (reťazce [položka] sú označené žltou)


[trader]
buy_condition = barman_generic_buy
sell_condition = {+yan_labx16_switcher_primary_off} barman_after_brain_sell, {+bar_darklab_document_done} barman_after_darkvalley_sell, barman_start_sell
buy_supplies = supplies_start, {+yan_labx16_switcher_primary_off} supplies_after_brain, {+bar_darklab_document_done} supplies_after_darkvalley


[barman_generic_buy]
;ARTEFAKTY
af_medusa = 1, 0.3
;...
;MUNÍCIA
ammo_9x18_fmj = 0.9, 0.1
;...
;ZBRANE
wpn_pm = 0.3, 0.1
;...
;ADDONS
wpn_addon_scope = 0.7, 0.2
;...
;ZBROJ
novice_outfit = 1, 0.3
;...
;MEDIKAMENTY
bandage = 1, 0.5
;...
;ČASTI MONŠTIER
mutant_flesh_eye ;NO TRADE
;...
;JEDLO
bread = 0.3, 0.1
;...
;PREDMETY
device_torch ;NO TRADE
;...
;KVESTOVÉ PREDMETY
gunslinger_flash ;NO TRADE
;...
;UNIKÁTNE PREDMETY
outfit_novice_m1 = 1, 0.3
;...

[supplies_start]
;MUNÍCIA
ammo_9x18_fmj = 15, 0.6
;....
;ZBRANE
wpn_pb = 3, 0.6
;.....
;ZBROJ
stalker_outfit = 3, 0.7
;...
;MEDIKAMENTY
bandage = 5, 0.6
;...
;JEDLO
bread = 10, 0.5
;...

[supplies_after_darkvalley]
;MUNÍCIA
ammo_9x18_fmj = 15, 0.6
;....

;ZBRANE
wpn_pb = 3, 0.7
;....
;ZBROJ
stalker_outfit = 3, 0.8
;....
;MEDIKAMENTY
bandage = 5, 0.6
;....
;JEDLO
bread = 10, 0.5
;...

[supplies_after_brain]
;MUNÍCIA
ammo_9x18_fmj = 15, 0.6
;...
;ZBRANE
wpn_pb = 3, 0.7
;...
;ZBROJ
stalker_outfit = 3, 0.8
;...
;MEDIKAMENTY
bandage = 5, 0.5
;...
;JEDLO
bread = 10, 0.5
;...

[barman_start_sell]
;ARTEFAKTY
af_medusa ;NO TRADE
;...
;MUNÍCIA
ammo_9x18_fmj = 1, 3
;...
;ZBRANE
wpn_pm ;NO TRADE
;....
;ADDONS
wpn_addon_scope ;NO TRADE
;...
;ZBROJ
novice_outfit ;NO TRADE
;...
;MEDIKAMENTY
bandage = 1, 3
;...
;ČASTI MONŠTIER
mutant_flesh_eye ;NO TRADE
;...
;JEDLO
bread = 1, 3
;...
;PREDMETY
device_torch ;NO TRADE
;...
;KVESTOVÉ PREDMETY
gunslinger_flash ;NO TRADE
;...
;UNIKÁTNE PREDMETY
outfit_novice_m1 ;NO TRADE
;...

[barman_after_darkvalley_sell]
;Artefakty
af_medusa ;NO TRADE
;...
;MUNÍCIA
ammo_9x18_fmj = 1, 3
;...
;ZBRANE
wpn_pm ;NO TRADE
;...
;ADDONS
wpn_addon_scope ;NO TRADE
;...
;ZBROJ
novice_outfit ;NO TRADE
;...
;MEDIKAMENTY
bandage = 1, 3
;...
;ČASTI MONŠTIER
mutant_flesh_eye ;NO TRADE
;...
;JEDLO
bread = 1, 3
;...
;PREDMETY
device_torch ;NO TRADE
;...
;KVESTOVÉ PREDMETY
gunslinger_flash ;NO TRADE
;...
;UNIKÁTNE PREDMETY
outfit_novice_m1 ;NO TRADE
;...

[barman_after_brain_sell]

;ARTEFAKTY
af_medusa ;NO TRADE
;...
;MUNÍCIA
ammo_9x18_fmj = 1, 3
;...
;ZBRANE
wpn_pm ;NO TRADE
;...
;ADDONS
wpn_addon_scope ;NO TRADE
;...
;ZBROJ
novice_outfit ;NO TRADE
;...
;MEDIKAMENTY
bandage = 1, 3
;...
;ČASTI MONŠTIER
mutant_flesh_eye ;NO TRADE
;...
;JEDLO
bread = 1, 3
;...
;PREDMETY
device_torch ;NO TRADE
;...
;KVESTOVÉ PREDMETY
gunslinger_flash ;NO TRADE
;...
;UNIKÁTNE PREDMETY
outfit_novice_m1 ;NO TRADE
;...Jeden poznatok z pokusov o editáciu: Súbory *.ltx sa dajú pohodlne a čitateľne zobraziť pomocou firefoxu, znakovú sadu prepnite na Azbuka Windows-1251. Ruské znaky budú v normálnej azbuke, nie klikiháky.
 
Pôvodne + diskusia: http://stalker.scorpions.cz/forum/viewtopic.php?t=291